Outplacement
Bedrijf

Outplacement of nieuwe plaatsing?


Bent u manager of HR-manager en staat u voor de uitdaging om te beslissen of u afscheid neemt van medewerkers?
Met name in 2020 kunnen bedrijven deze keuze krijgen zonder enige relevante invloed op de triggerende factoren. Ontslagneming is niet alleen een klap voor degenen die het bedrijf verlaten vanwege baanverlies, maar ook voor de werknemers die blijven. Uit een actueel onderzoek van het IMAS-instituut blijkt dat angst voor het verliezen van werk de hoogste prioriteit heeft bij de CORONA-effecten. Als verantwoordelijke werkgever is het met het aanbieden van een outplacementtraject desondanks mogelijk om de betrokkenen effectief te ondersteunen en solidariteit binnen het bedrijf uit te stralen!

Professionele externe ondersteuning bij professionele veranderingen zorgt ervoor dat de betrokkene gestabiliseerd is en sneller en doelgerichter kan werken aan het wisselen en toetreden tot het beroep – dit vergroot de kans op de toekomstige baan die je wilt aanzienlijk! Werkgevers die aandacht besteden aan hun merk en hun imago kunnen een duidelijk statement maken met dit nieuwe aanbod van plaatsingsondersteuning.

Soorten outplacement

Afhankelijk van de functie en het aantal medewerkers waarvan wordt gescheiden, kunnen verschillende vormen van nieuwe plaatsingsondersteuning worden overeengekomen:
• Individuele nieuwe plaatsing – dit programma is gericht op elke medewerker afzonderlijk. Afhankelijk van de doelgroep (bv. Leidinggevenden, specialisten en administratie) is het mogelijk om verschillende pakketten aan te bieden – van zeer uitgebreide begeleidende maatregelen tot een cv-check met kort advies.
• Nieuwe plaatsing van (functionele) groepen – hier ligt de focus op een groter aantal medewerkers die hun baan verliezen. Gezamenlijke trainingen, workshops en groepscoaching kunnen ook gecombineerd worden met individuele maatregelen. Door samen aan de verschillende onderwerpen te werken, profiteren de deelnemers van de positieve invloeden van de groepsdynamiek, ondersteunen ze elkaar en inspireren ze elkaar idealiter door positieve concurrentie.

Wat zijn de essentiële elementen voor een succesvolle plaatsing, of het nu gaat om een ​​groeps- of individueel outplacement?

• Coachen als procesgerichte manier: dit houdt in dat een coachee (= cliënt) met ondersteuning van de coach werkt aan persoonlijke ontwikkeling of aan een onderwerp of doel – in dit geval een succesvolle nieuwe plaatsing. Cruciaal is dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor het succes; de coach werkt ondersteunend en doet er alles aan om de coachee zijn doel te laten bereiken.
• Competentieanalyse: Een competentieanalyse van hoge kwaliteit maakt nauwkeurige uitspraken mogelijk over de mogelijkheden en talenten in mensen. Dit ondersteunt de outplacementcliënt bij het stellen van doelen en doelstellingen voor de beroepsactiviteit en versterkt het zelfvertrouwen ten aanzien van persoonlijke kwaliteiten.
• Specialistisch advies: De adviseur moet beschikken over een hoog niveau van deskundigheid op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, succesfactoren in de applicatie, business & social media, etc. waartoe de nieuwe stagecoachee toegang heeft en kan gebruiken.
• Plaatsingshandboek: het gehele proces en de knowhow moeten worden samengevat in een plaatsingshandboek; Dit betekent dat de persoon die wordt verzorgd zelfstandig kan (blijven) werken aan belangrijke onderwerpen.

3 stappen naar succes

• Fase 1: analyse en doelen stellen
Omgaan met de huidige situatie, omgaan met de scheiding, potentieel analyseren en het persoonlijk competentieprofiel ontwikkelen als onderdeel van de competentieanalyse, zelfbeoordeling / externe beoordeling, loopbaanbalans, formuleren van nieuwe professionele doelen
• Fase 2: Voorbereiding van de aanvraagcampagne
Ontwikkeling kwalificatieprofiel, ontwerp sollicitatiedocumenten en social media profielen, ontwikkeling sollicitatiestrategie, verduidelijking toegang tot de arbeidsmarkt, contact netwerkwerk, voorbereiding sollicitatiegesprekken / selectiegesprekken
• Fase 3: implementatie en implementatie
Arbeidsmarktverwerking, netwerken, speculatieve sollicitaties bij geselecteerde doelbedrijven, interviews met evaluatie en feedback, contractonderhandelingen en afsluiten.